Allianz

Privacy Statement

Hoe gaat HIN Verzekeringen met uw gegevens om?

Persoonlijke gegevens:

HIN Verzekeringen respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De gevraagde persoonsgegevens houden verband met de verleende of mogelijk door middel van marketing nog te verlenen diensten. De wijze waarop HIN Verzekeringen uw persoonsgegevens verwerkt, is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag.

Doeleinden van de gegevensverwerking:

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten, bancaire en/of financiële diensten. Verder worden uw persoonsgegevens gebruikt ten behoeve van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van (marketing) activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Inzage, correctie en recht van verzet:

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen indien u niet benaderd wil worden met informatie over producten of diensten van Hin Verzekeringen.

HIN Verzekeringen
Postbus 10462
7301 GL Apeldoorn

Aanpassen privacy statement

HIN Verzekeringen behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.