Allianz

Annuleringsverzekering afsluiten

Hier kunt u uw kortlopende annuleringsverzekering online afsluiten. Na het afsluiten van de Allianz Global Assistance annuleringsverzekering ontvangt u de polis en voorwaarden direct per e-mail.

Bij de Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering worden bij annulering vóór de reis de annuleringskosten vergoed. Bij eerdere terugkeer naar huis, wordt de volledige reissom vergoed. Bij de normale Annuleringsverzekering is de dekking vóór de reis gelijk aan de Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering, bij voortijdige terugkeer worden echter alleen de niet-gebruikte dagen vergoed.